Radio Station สถานีวิทยุ

วิทยุออนไลน์ : สถานี Ezy Radio Inter เพลงสากล

ฟังวิทยุ และ ฟังวิทยุออนไลน์ ที่นี่ เรารวบรวมสถานีวิทยุเพื่อ ฟังวิทยุออนไลน์ ผ่านเน็ตฟรี หลากหลายสถานีได้แล้วที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ ยอดฮิต radio online ให้คุณเลือกฟังกันอย่างจุใจ อยากฟังคลื่นไหน คลิกเลือกที่คลื่นนั้นฟังกันสดๆได้เลย

รองรับการฟังผ่าน iphone ipad smartphone

ขณะนี้ คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ สถานี

Ezy Radio Inter เพลงสากล  

Ezy Radio Inter เพลงสากล
ขอให้มีความสุขกับการฟัง วิทยุออนไลน์ สถานีที่คุณชื่นชอบ

ฟังสถานีอื่น คลิ๊กที่นี่

Getting Started to Get Started

Getting Started to Get Started

by: Alan Huff

So you want to make it BIG online? You want to start an internet business. You register your domain, sign up with a hosting company, design or pay to have a website designed, go live online, and bingo, the money will soon start rolling in, right? Wrong (unless you have a ‘lucky’ horseshoe  ).
That’s basically how I started my own internet business but, I soon realized that much more is involved if you want to stand a chance at succeeding online. There are no ‘secret’ formulas to success. If you know of one which really works, please send it to me .
You must know how to do business online., and in order to that, you need to learn how. I know you don’t have time to learn, however, if really want to do it right, you’ll take the time.
Do yourself a favor. Before you start an internet business, read articles, ezines, ebooks, etc., written by those who have already made it. Write a marketing plan (sound familiar?), plan your website design and layout and content.
Bottom line; before you start an internet business, learn how to. You don’t have to do it the ‘hard’ way.
Focus on getting started to get started.
Alan

http://momony.com

About The Author

Alan Huff is the founder and president of MoMony.com.

You can contact Alan at contact@momony.com

This article was posted on July 03, 2004

by Alan Huff

7 Key Points to Consider When Choosing a Web Host

7 Key Points to Consider When Choosing a Web Host

by: Kyle Dusang

With literally thousands of web hosting companies in the industry all vieing for your business, carefully consider these key points to ensure you make the most well informed decision possible.
1. Server Space
First, think about how much space your site will take up on a server. Unless you are planning on running a software repository or an image gallery, the files that make up your website will probably only use between 1 and 5 megabytes of disk space. Many companies will offer several hundreds of megabytes of webspace for a very reasonable price in attempt to out perform their competitors, but ask yourself กDo I really need that much space?ก. Though itกs true that you should allow your site กroom to growก, don’t opt for what seems like a great deal on a massively sized account if youกll never use all of the space offered. Chances are youกll find an even better deal on an amount of space more suitable for your site size.
2. Data Transfer Allowance
This decision should be based on the same principal as above. Though you may be convinced that your site will be the next Amazon or Yahoo and receive a gazillion visitors a day, you really shouldn’t need an extremely high data transfer allowance unless, as stated above, you’re running a software download site or a large image gallery. Even heavily trafficked normal HTML sites usually only use a few gigabytes per month in bandwidth allowance. Don’t go overboard just because it seems like an awesome deal. You may also want to be wary of companies who offer กunlimitedก data transfer as there are usually some fineprint stipulations that make this claim not entirely true. Be sure to read their terms and conditions very carefully before opting for this type of account. A five or ten gigabyte bandwidth allowance is usually plenty enough for a small to medium sized business or personal site.
3. Technical Support
A very important point to consider when choosing a web host is the types of technical support offered by the company and how easy they are to contact when you need them. Ideally, a company should offer 24/7 tollfree telephone support and email. I have seen companies that do not even offer a telephone number on their website. You should look for a company that is very easily accessible in your time of need. Nothing is more frustrating than being in the middle of working on your site and needing an important piece of information to finish the job and not being able to contact your hosting company to find it out.
4. CGIBin Access
No matter what type of site you are planning on running, chances are you will eventually need to install some type of CGI script. Whether it be a mailing list management script, contact form processor, or maybe even a fancy credit card processing script, your hosting account will need to allow you to install and run them. This requires access to a special folder on your server called กCGIBinก. Some hosting accounts will only allow you to use กpreinstalledก scripts as a security measure. These are scripts that the owners of the company have installed and configured so that they know that they will work properly and not adversely affect their serverกs performance. That may be all you need, but if you have the knowledge, itกs always nice to have the ability to install your own scripts and configure them to suit your individual needs. You should also be sure that the account you choose supports the language in which your scripts are written, such as PHP, Perl, etc.
5. UpTime Guarantee
Another very important issue in determining the value of a hosting company is how often and for how long their servers กgo downก. No matter how good a deal you get on server space or bandwidht allowance, or how wonderfully the companyกs tech support takes care of you, your site can’t receive visitors or produce revenue if the machine on which it is hosted is not up and running. Naturally you want a company who can guarantee the highest uptime percentage possible. Servers are taken down briefly from time to time for maintenance or upgrading, so no company can ensure 100% uptime, but you want your site to be hosted on dependable, well managed machines that are not constantly having problems which require them to be down for long periods of time.
6. Email Accounts
Again, like data transfer allowance and server space, some companies will offer you loads more email accounts than you will ever use. Some offer hundreds or even unlimited email accounts as a selling point. This is an important factor if you are Bill Gates and have thousands of employees, each who need their own email box, but not such a big deal if you’re just one person or a small company. You should be okay with 10 or 15.
7. Reputation
This is probably the most important factor to consider when choosing a web host. Do your homework. Pay attention to any negative feedback you may hear or read about a particular hosting company. There are several sites arount the Web that feature discussion forums that allow people to discuss and critique various hosting companies. Ask specific questions about any company you might be interested in using to see if anyone else has had any negative experiences with them. As a beginning webmaster, I had initially contracted the services of a particular web hosting company to host my first site, who promised very good, dependable service for a very cheap price. Then one day, for no apparent reason, decided to delete my entire site without warning or explanation. Only then did I visit some hosting forums and find that many others had similar negative experiences with that company. Don’t make the same mistake I did, find out for sure from the start that your hosting company is not going to let you down.

About The Author

Author: Kyle Dusang

Webmaster of http://www.verybesthosting.com

Looking for a web host? Compare plans, features, and pricing from several of the Webกs most reputable hosting companies all in one place at eryBestHosting.com.

kyle@verybesthosting.com

This article was posted on July 28, 2004

by Kyle Dusang

Radio Station สถานีวิทยุ

วิทยุออนไลน์ : สถานี Ondio Looktung เพลงลูกทุ่ง

ฟังวิทยุ และ ฟังวิทยุออนไลน์ ที่นี่ เรารวบรวมสถานีวิทยุเพื่อ ฟังวิทยุออนไลน์ ผ่านเน็ตฟรี หลากหลายสถานีได้แล้วที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ ยอดฮิต radio online ให้คุณเลือกฟังกันอย่างจุใจ อยากฟังคลื่นไหน คลิกเลือกที่คลื่นนั้นฟังกันสดๆได้เลย

รองรับการฟังผ่าน iphone ipad smartphone

ขณะนี้ คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ สถานี

Ondio Looktung เพลงลูกทุ่ง  

Ondio Looktung เพลงลูกทุ่ง
ขอให้มีความสุขกับการฟัง วิทยุออนไลน์ สถานีที่คุณชื่นชอบ

ฟังสถานีอื่น คลิ๊กที่นี่

Radio Station สถานีวิทยุ

วิทยุออนไลน์ : สถานี clickiconic คลิกไอคอนิก

ฟังวิทยุ และ ฟังวิทยุออนไลน์ ที่นี่ เรารวบรวมสถานีวิทยุเพื่อ ฟังวิทยุออนไลน์ ผ่านเน็ตฟรี หลากหลายสถานีได้แล้วที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ ยอดฮิต radio online ให้คุณเลือกฟังกันอย่างจุใจ อยากฟังคลื่นไหน คลิกเลือกที่คลื่นนั้นฟังกันสดๆได้เลย

รองรับการฟังผ่าน iphone ipad smartphone

ขณะนี้ คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ สถานี

clickiconic คลิกไอคอนิก  

clickiconic คลิกไอคอนิก
ขอให้มีความสุขกับการฟัง วิทยุออนไลน์ สถานีที่คุณชื่นชอบ

ฟังสถานีอื่น คลิ๊กที่นี่

How To Find Good Keywords

How To Find Good Keywords

by: Trenton Moss

Good keywords are frequently searched for (high demand) but not being targeted by many other websites (low competition). There are a number of tools out there that can help you find them.

Wordtracker

The best tool out there, Wordtracker is one of the most essential SEO tools. To use Wordtracker:

Go to the Wordtracker website (http://www.wordtracker.com)and pay $7 for 24 hours’ access

Enter a keyword phrase you’re thinking about targeting

Wordtracker will suggest hundreds of related phrases click on the ones you like

Once youกve clicked on all the phrases you like, run them through the program

Wordtracker will compile a score for each phrase, based on the number of users searching for it and the number of websites targeting it

The higher the score, the better the keyword phrase!

Wordtracker also offers a free service which works in the same way but only uses results generated from MSN.

Overture

Also useful, Overtureกs search term suggestion tool (http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/), is free and much quicker to use than Wordtracker. It works in much the same way as Wordtracker but doesn’t tell you how many websites are targeting each keyword phrase.

Google

Google AdWords Keyword Suggestions (https://adwords.google.com/select/KeywordSandbox) tell you which keyword phrases are being targeted by other websites.

Guidebeam

Guidebeam (http://www.guidebeam.com) is an interesting resource. Type in a phrase and it will suggest a large number of related searches. The numbers provided for each phrase are Guidebeamกs estimation of how relevant that phrase is.

About The Author

This article was written by Trenton Moss. Heกs crazy about web usability and accessibility so crazy that he went and started his own web usability and accessibility consultancy (Webcredible http://www.webcredible.co.uk) to help make the Internet a better place for everyone.

This article was posted on September 01, 2004

by Trenton Moss

Organic กNaturalก Search Engine Optimization versu

Organic กNaturalก Search Engine Optimization versus PayPerClick Search Engine Advertising

by: Matt Hockin

When you purchase visitors or ขclicksข from a search engine, this is called ขpayperclickข (PPC) search engine advertising (or PPCSE). PayPerClick Search Engine Advertising allows you to quickly get top search engine placement by ขbiddingข (paying) for keywords related to your product or service.

ขOrganicข or ขNaturalข search engine optimization (SEO) is accomplished by optimizing your web pages and by increasing your ขlink popularityข by acquiring or paying for links that point to your web site. This gives you high rankings at the Search Engines for your chosen search terms.

In this article, we will explore the strengths and weaknesses of both methods of search engine marketing.

ขNaturalข Search Engine Optimization

Today, there is a big myth that natural search engine optimization is inexpensive and easy. For example, if you wanted your web site to rank high for the keyword phrase ขlife insuranceข or ขdebt consolidationข you’re going to need to budget a minimum of $50,000100,000 a year!

Yet still, natural search engine optimization usually gives you a much higher return on investment than pay per click. This is true for two main reasons:

1. More searchers click the natural search engine results versus the pay per click ads, so you’ll get much more traffic for less.

2. One of the biggest factors to improving your rankings with natural search engine optimization is by boosting your ขLink Popularityข by acquiring or paying for links that point to your web site. These links give you lasting results by giving you top rankings and traffic from the search engines. Plus, the links themselves will provide a significant boost in long term traffic.

With that said, the biggest weakness of natural search engine optimization is the time required to generate links and ขtweakข your web pages and keywords to get those prized high rankings you so desire. It can literally take 3 months or more to finally enjoy the benefits of your search engine optimization campaign.

Pay Per Click Search Engine Advertising

The biggest benefit of pay per click is the fact that it will provide you with an immediate boost of qualified visitors, lead and sales giving you fast results within just hours or days. In fact, a pay per click advertising program is your best option if you seek fast results and a good return on investment while you are waiting for your Search Engine Optimization (SEO) program to กramp up.ก

Depending on your traffic goals, you can budget $100 or $100,000. PPCSEs also give you the added benefits of being able to quickly test your web site and track your conversion rates (leads, optins, and sales) and turning keywords (visitors) on and off easily.

So, as a short term strategy pay per click gives you the clear advantage over SEO. But, the disadvantage is the cost involved. Depending on the market demand for your keywords and clicks, your PPCSE campaign can generate tons of traffic and can cost hundreds, even thousands per day. With various optimization strategies you can lower your costs, but over the long term natural search engine optimization will give you a higher return on your marketing dollar.

In Conclusion

The golden rule in marketing is that you should constantly strive for maximum results and ROI for your budget. In other words, if your marketing is making you a profit even if it’s a thin profit it’s worth it. By this model, pay per click is worth doing, but overall pay per click will leave you with thinner margins.

The reason for conducting a natural search engine optimization campaign is to significantly increase your margins over the long term.

By Matt Hockin

Interactive Marketing, Inc.

http://www.interactivemarketinginc.com

About The Author

Matt Hockin is President of Interactive Marketing, Inc., a small business marketing consulting company and the editor of the Interactive Marketing newsletter, one of the Internet’s leading free small business marketing newsletters. Subscribe now at http://www.interactivemarketinginc.com.

This article was posted on November 08, 2004

by Matt Hockin

Radio Station สถานีวิทยุ

วิทยุออนไลน์ : สถานี 98.75 เชียงใหม่

ฟังวิทยุ และ ฟังวิทยุออนไลน์ ที่นี่ เรารวบรวมสถานีวิทยุเพื่อ ฟังวิทยุออนไลน์ ผ่านเน็ตฟรี หลากหลายสถานีได้แล้วที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ ยอดฮิต radio online ให้คุณเลือกฟังกันอย่างจุใจ อยากฟังคลื่นไหน คลิกเลือกที่คลื่นนั้นฟังกันสดๆได้เลย

รองรับการฟังผ่าน iphone ipad smartphone

ขณะนี้ คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ สถานี

98.75 เชียงใหม่  

98.75 เชียงใหม่
ขอให้มีความสุขกับการฟัง วิทยุออนไลน์ สถานีที่คุณชื่นชอบ

ฟังสถานีอื่น คลิ๊กที่นี่

Marketing Via Messageboards & Email Discussion Li

Marketing Via Messageboards & Email Discussion Lists An Alternative View

by: Sean Burns

One of the most suggested means of getting traffic to a site in the early stages is to get involved in messageboard and email discussions on your topic of choice. The idea is that you can show your expertise and therefore get traffic to your site via your signature file (most discussion lists allow you to include your signature file with your post a few lines with your name, site address and maybe a very brief description). Whilst this is a valid tip, I don’t believe that the real reason for why you should do this has been investigated far enough previously.

Firstly, if you post an ad for your site on a discussion list, your are spamming and will create a bit of a fiasco. This does not make good business sense. So, the way to do it is to look for people asking questions and answer them. The issue here is your reasons for doing this. If your reason is purely to drive traffic to your site, you probably won’t be terribly successful and, sometimes, people will work out what you are up to. Therefore, your goal should be to be seen as an expert in your field, not to get traffic to your site.

Even if you don’t include a signature with your posts, you can still make a name for yourself and, in the long term, this will prove to be a far more profitable approach. I have visited many discussion lists in my time and it is easy to see the people that have gained respect. From a business point of view, they are the ones who will benefit from this approach, not the people who post simple answers to try to get an immediate effect.

Your goal must always be to achieve success in your online venture and your personal credibility will play a major role in this. So, when looking at marketing on messageboards and in Email discussion lists, establishing your credentials as an expert in your field must be your number one priority, not short term traffic generation methods.

About The Author

Sean Burns is the author of the WebmastersReference.com Newsletter http://www.webmastersreference.com/newsletter. More than five years of experience in site design, marketing, income generation, search engine optimisation and more is passed on to subscribers hype free. Sign up today to get real information of real value to webmasters.

seanb@webmastersreference.com

This article was posted on January 06, 2003

by Sean Burns

Radio Station สถานีวิทยุ

วิทยุออนไลน์ : สถานี Cat Radio แคทเรดิโอ

ฟังวิทยุ และ ฟังวิทยุออนไลน์ ที่นี่ เรารวบรวมสถานีวิทยุเพื่อ ฟังวิทยุออนไลน์ ผ่านเน็ตฟรี หลากหลายสถานีได้แล้วที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ ยอดฮิต radio online ให้คุณเลือกฟังกันอย่างจุใจ อยากฟังคลื่นไหน คลิกเลือกที่คลื่นนั้นฟังกันสดๆได้เลย

รองรับการฟังผ่าน iphone ipad smartphone

ขณะนี้ คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ สถานี

Cat Radio แคทเรดิโอ  

Cat Radio แคทเรดิโอ
ขอให้มีความสุขกับการฟัง วิทยุออนไลน์ สถานีที่คุณชื่นชอบ

ฟังสถานีอื่น คลิ๊กที่นี่

You Must Learn For Your Business To Earn

You Must Learn For Your Business To Earn

by: Arun Pal Singh

Are you aware of the reason why most people fail in their online ventures? It is because most of them don’t know and more importantly are reluctant to command the language and gadgets of the web. Put it simply, they are uncomfortable with the technology the internet uses.

Just floating a website and starting a business is not enough. This is crucial first step, no doubt. One has to work further on his business to succeed. The lack of web knowledge might prove to be a handicap.

Please allow me to be clear. Let me be heard loudly and oppose those who say the opposite. To succeed online one must equip himself with technical knowhow.

If one does not know the technological part experts can be hired but they come at a price which is almost always unaffordable by a starter of the small business. So this choice is always out. There is no other option left than to know how to do it yourself. Earlier you realize it better it would be.

When I started my online home based business I was a novice on the net. Plethora of new terms like HTML, FTP, POP3, email aliases, bandwidth, cgi, php etc. etc. etc. did not make any sense at all.

I tried working by approximation but that made me uncomfortable. I could not make the small change in my site that I always wanted to. Every now and then a new or old term would appear again and I was left in a state of confusion.

Because I was uncomfortable I could not concentrate on my business. I could not focus where I should have been. Lack of vocabulary and technical knowledge always held me back. I was a businessman who was not confident of what he was doing. I kept incurring losses until my slumber was broken.

Then I realized I got to learn my basics. I could not always bother others about ขhow to do this and how could I do thatข. Even if somebody is kind enough to reply, the fear of unknown always diminishes the confidence to take the bold step.

Moreover when you get over one, there is something waiting again to be stumbled upon.

Earlier you know your gadgets, better it is. Especially the ones which will be needed frequently. Among these the most important is HTML. It is easy to learn and makes you confident enough to bring those small changes in your site or putting up additional by yourself.

So is setting up of auto responders or email aliases, how to transfer files between your computer and website server, how to use soft wares for making extra profit.

Sooner or later you would need to put your business on autopilot. Knowledge of knowhow would make it much easier

You are the master of your ship. To sail smoothly you must know the tools. Get a fair idea of how the internet works. For example what happen behind those graphics when you click or type a URL? It is not necessary to master everything but having an idea is must

Get a good grasp over the web vocabulary. You will emerge more powerful, more confident.

It calls for some work but time spent on this would bring rewards in future. There are many good books available. Internet is itself a good source to search for everything. Programmes or softwares also come with inbuilt help. That too enhances the working knowledge. Find ‘the how to’ wherever you can get.

By and by you will find that you have accumulated a wealth called knowledge which gives you a cutting edge of many others who don’t possess it.

Copyright 2004 Arun Pal Singh

About The Author

Arun Pal Singh runs a successful business from home at http://www.homeforprofits.com. He is also publisher and editor of Home for profits’ income course, a free newsletter with hundreds of tips for home business which can be subscribed by mailing to homeforprofits@getresponse.com

This article was posted on December 21, 2004

by Arun Pal Singh

Radio Station สถานีวิทยุ

วิทยุออนไลน์ : สถานี Medee FM 103.75 MHz นครศรีธรรมราช

ฟังวิทยุ และ ฟังวิทยุออนไลน์ ที่นี่ เรารวบรวมสถานีวิทยุเพื่อ ฟังวิทยุออนไลน์ ผ่านเน็ตฟรี หลากหลายสถานีได้แล้วที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ ยอดฮิต radio online ให้คุณเลือกฟังกันอย่างจุใจ อยากฟังคลื่นไหน คลิกเลือกที่คลื่นนั้นฟังกันสดๆได้เลย

รองรับการฟังผ่าน iphone ipad smartphone

ขณะนี้ คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ สถานี

Medee FM 103.75 MHz นครศรีธรรมราช  

Medee FM 103.75 MHz นครศรีธรรมราช
ขอให้มีความสุขกับการฟัง วิทยุออนไลน์ สถานีที่คุณชื่นชอบ

ฟังสถานีอื่น คลิ๊กที่นี่